Archive for the ‘Ngô Huy Khánh Trân’ Category

Ngô Huy Khánh Trân

Nhạc và lời: Ngô Huy Khánh Trân; Tiếng hát: Hương Giang
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Ngô Huy Khánh Trân

thieu_nu_dung_buon_noi_ben_song

Nhạc và lời: Ngô Huy Khánh Trân; Tiếng hát: Hương Giang
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Khánh Trân

thieu_nu_toc_ngan

Thơ: Nguyễn Tâm Hàn & Khánh Trân; Nhạc: Ngô Huy Khánh TrânTiếng hát: Diệu Hiền & Ngọc Quy

ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Tâm Hàn

walking_in_autumn

Thơ: Ngô Huy Khánh Trân; Nhạc: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Diệu Hiền
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Tâm Hàn

cau_bac_ngang_mua-thu

Ý thơ: Ngô Huy Khánh Trân; Nhạc: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Hương Giang

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3