Đêm tịch liêu

Posted: 19/04/2018 in Âm Nhạc, Hương Giang, Ngô Huy Khánh Trân

Ngô Huy Khánh Trân

Nhạc và lời: Ngô Huy Khánh Trân; Tiếng hát: Hương Giang
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.