Thu anh lại về

Posted: 13/11/2015 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Ngô Huy Khánh Trân, Nguyễn Tâm Hàn

Nguyễn Tâm Hàn

walking_in_autumn

Thơ: Ngô Huy Khánh Trân; Nhạc: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Diệu Hiền
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.