Muối sẽ tan

Posted: 13/11/2015 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

dew_drop

Muối sẽ tan và tóc sẽ bạc
Này em nhan sắc sẽ điêu tàn
Chớp mắt mà xem lòng sẽ khác
Cây lá nhìn nhau rụng bạt ngàn.

Tình ta như thể là sương cỏ
Bỗng chốc rơi vèo không tiếc thương
Thân vẫn là thân vô xứ
Nắm đất sinh sôi đến dị thường.

Ta vẫn ngồi đây đong cát bụi
Buồn vui thưa thớt tiếng dương cầm
Ta vẫn ngồi đây bên chân núi
Thì thầm kể lể chuyện ngàn năm.

Có phải mùa xuân hay mùa hạ
Đã về gõ cửa một đêm mưa
Chứng tâm con nước tràn vô ngã
Vạn pháp lung linh nghĩa thượng thừa.

Ta về phơi áo trăng mười sáu
Vỗ sóng nghe rền cả núi sông
Thả chiếc bè không trôi vô đạo
Tự tại mà trông nước lớn ròng.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.