Nguyễn Tâm Hàn

cau_bac_ngang_mua-thu

Ý thơ: Ngô Huy Khánh Trân; Nhạc: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Hương Giang

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.