Tình khúc tím

Posted: 12/04/2015 in Âm Nhạc, Ngọc Quy, Nghiêu Minh

Nghiêu Minh

thieu_nu_nhat_hoa_tim

Nhạc: Nghiêu Minh; Tiếng hát: Ngọc Quy

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.