Mộ tháp chiều mưa rơi

Posted: 12/04/2015 in Lâm Hảo Dũng, Thơ

Lâm Hảo Dũng

mo_thap

độc hành hay độc bước
lồ lộ xác thân hình
song hành hay song bước
trụi trần bóng lặng thinh
ngàn năm ai thầm hỏi?
đá khô đứng một mình
thời gian không biết nói
cỏ cây cười tóc xanh
năm qua rồi năm tới
ta chiều xuống ,thôi đành…

những mặt buồn ai trải ?
những lưới sầu ai giăng
buồng tim nào bên phải ?
đem bụi nhớ vào lòng
buồng tim nào bên trái ?
bơ thờ chữ có không
buông tay là vô tận?
buông còn tiếc bụi trần?

bụi trần cao mấy nấc?
những tường đỏ sơn tươi
bụi trần còn để mất
chuông vĩnh quyết xa đời
mũ, gươm nằm rũ rượi
gỗ đốt trầm hương tươi
nồng tanh xương cháy thịt
da bỏng nẻo luân hồi

có một lần ta hỏi ?
rêu biếc hay hồn ta
có một lần ta hỏi?
em căn phần của hoa
đất đôi khi dịch chuyển
trời vô định bao la
không ta và không cả
không em cát bụi nhòa…

hôm nay còn hiện diện
tay nói tiễn tay người
cũng may chiều mưa rơi
giấu chôn dòng lệ xót…

Lâm Hảo Dũng
(PTT)
Van, BC- Can- Jan 6-2015-8H44’am
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.