Vầng trăng cổ độ

Posted: 30/08/2013 in Âm Nhạc, Ngọc Quy, Thơ, Tuệ Nga, Vĩnh Điện


 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Tuệ Nga
Tiếng hát: Ngọc Quy
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.