Nhìn mùa Thu tàn

Posted: 04/05/2013 in Âm Nhạc, Hòa Bình, Ngọc Quy


Nhạc và lời: Hòa Bình
Tiếng hát: Ngọc Quy
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.