Loài hoa biển

Posted: 15/01/2014 in Âm Nhạc, Huỳnh Tâm Hoài, Ngọc Quy, Nguyễn Hữu Tân, Thơ

Nguyễn Hữu Tân

thieu_nu_chieu_thu

Thơ: Huỳnh Tâm Hoài; Nhạc: Nguyễn Hữu Tân; Tiếng hát: Ngọc Quy
Bản ký âm PDF

Nguồn: Huỳnh Tâm Hoài gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.