Đừng khóc nghe em

Posted: 10/06/2020 in Anton Đặng Thanh Trung, Âm Nhạc, Khê Kinh Kha, Ngọc Quy, Thơ

Khê Kinh Kha

Thơ: Anton Đặng Thanh Trung; Nhạc: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Ngọc Quy
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.