Em gái Trung Lương

Posted: 29/12/2013 in Âm Nhạc, Huỳnh Tâm Hoài, Ngọc Quy, Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn

thieu_nu_ao_ba_ba

Thơ: Huỳnh Tâm Hoài; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Ngọc Quy
Bản ký âm PDF

Nguồn: Huỳnh Tâm Hoài gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.