Archive for the ‘Lê Thanh Nhàn’ Category

Vũ Thế Dũng

song_vam_co

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc & hòa âm: Vũ Thế Dũng; Tiếng hát: Lê Thanh Nhàn

Bản ký âm PDF

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Bạch Ngọc Long

ben_do2

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Bạch Ngọc Long; Tiếng hát: Lê Thanh Nhàn

Bản ký âm PDF

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3