Lạc tình

Posted: 01/05/2015 in Âm Nhạc, Bạch Ngọc Long, Nguyễn An Bình, Quỳnh Dao, Thơ

Bạch Ngọc Long

thieu_nu_ao_dai_hoa

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Bạch Ngọc Long<; Tiếng hát: Quỳnh Dao

Bản ký âm PDF

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.