Archive for the ‘Thu Hương’ Category

Vũ Thế Dũng


Thiếu nữ trên đồi Đà Lạt
dinhcuong

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Vũ Thế Dũng; Tiếng hát: Thu Hương
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Vĩnh Điện

co_don_ben_song

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Vĩnh Điện; Hòa âm: Phan Lương; Tiếng hát: Thu Hương

Bản ký âm

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Vũ Thế Dũng

hang_cay_me_xanh

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc & hòa âm: Vũ Thế Dũng; Tiếng hát: Thu Hương

Bản ký âm PDF

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3