Giữ lại đời nhau

Posted: 21/11/2015 in Âm Nhạc, Nguyễn An Bình, Thu Hương, Thơ, Vĩnh Điện

Vĩnh Điện

co_don_ben_song

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Vĩnh Điện; Hòa âm: Phan Lương; Tiếng hát: Thu Hương

Bản ký âm

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.