Archive for the ‘H’Zina Bya’ Category

Mai Phạm

Thơ: Sơn Kim; Nhạc: Mai Phạm; Tiếng hát: H’Zina Bya
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Em đi rồi

Posted: 03/07/2020 in Âm Nhạc, H'Zina Bya, Mai Phạm

Mai Phạm

Nhạc và lời: Mai Phạm; Tiếng hát: H’Zina Bya
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Mai Phạm

cho_tet

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Huy Tiến; Tiếng hát: Eban Tú; Hát bè: H’Zina Byamusic_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Mai Phạm

thieu_nu_theu_ao

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: H’Zina Bya; Hát bè: Phùng Mẫn & Anh Tuấn
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3


[Nhạc bản PDF]
Nhạc: Mai Phạm
Giọng hát chính: Kenny Nguyễn
Giọng bè: H’Zina ByaBích Hảo
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Mai Phạm
Tiếng hát: H’Zina Bya
Giọng bè: Mai Phạm
Hòa âm: Hiệp Định
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Mai Phạm
Thơ: Trần Thế Phiệt
Tiếng hát: H’ZINA BYA
Hòa âm: Minh Mẫn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Mai Phạm
Tiếng hát: H’ZINA BYA
Hòa âm: Minh Mẫn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Mai Phạm
Tiếng hát: H’ZINA BYA
Hòa âm: Minh Mẫn
Video clip: Nguyệt Phạm
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link