Sợi chỉ hồng

Posted: 17/11/2013 in Âm Nhạc, H'Zina Bya, Mai Phạm

Mai Phạm

thieu_nu_theu_ao

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: H’Zina Bya; Hát bè: Phùng Mẫn & Anh Tuấn
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.