Archive for the ‘Eban Tú’ Category

Mai Phạm

loc_xuan

Thơ: Thục Nguyên; Nhạc: Mai Phạm; Trình bày: Eban Tú; Hát bè: Bích Hảo
music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Mai Phạm

cho_tet

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Huy Tiến; Tiếng hát: Eban Tú; Hát bè: H’Zina Byamusic_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Mai Phạm

dang_chua

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: Eban Tú; Hát bè: Ca đoàn Teresamusic_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Mai Phạm

Nhạc: Mai Phạm; Thơ: Uyên Phương Minh Nguyệt; Tiếng hát: Eban TúBích Hảo (giọng bè)

music_sheet
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file