Khúc nhạc đời

Posted: 12/08/2015 in Âm Nhạc, Bích Hảo, Eban Tú, Mai Phạm, Thục Nguyên, Thơ

Mai Phạm

loc_xuan

Thơ: Thục Nguyên; Nhạc: Mai Phạm; Trình bày: Eban Tú; Hát bè: Bích Hảo
music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.