Archive for the ‘Ca đoàn Têrêsa’ Category

Mai Phạm

dang_chua

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: Eban Tú; Hát bè: Ca đoàn Teresa music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Mai Phạm

Giáng sinh
Giáng Sinh – Nguyễn Gia Trí

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: Thu Giang; Hát bè: Ca đoàn Teresa
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

 
Nhạc và lời: Mai Phạm
Hòa âm: Hồ Đăng Tín
Tiếng hát: Triệu YênCa đoàn Têrêsa
Slideshow: Tin Yêu
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link