Archive for the ‘Thu Giang’ Category

Mai Phạm

Giáng sinh
Giáng Sinh – Nguyễn Gia Trí

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: Thu Giang; Hát bè: Ca đoàn Teresa
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3