Người đã quên

Posted: 07/10/2020 in Âm Nhạc, H'Zina Bya, Mai Phạm, Sơn Kim, Thơ

Mai Phạm

Thơ: Sơn Kim; Nhạc: Mai Phạm; Tiếng hát: H’Zina Bya
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.