Vô đề | Cứ | Lá cuội

Posted: 07/10/2020 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Vô đề

Kiệm lời với hư không
đêm
bóng trăng thủ thỉ

26.6.2020

 

Cứ

Cứ viết về cái chết đi
sợ gì
đời người ai chả qua một lần

Cứ viết về tình yêu đi
đừng ngán
yêu yêu yêu yêu yêu yêu

Cứ viết về nỗi đớn đau
lưỡi cưa đã chia lìa
đôi chân của núi

24.9.2020

 

Lá cuội

Tôi vẫn đi tìm chút hạnh phúc người đánh rơi dọc đường
hôm nhặt được viên sỏi
ngỡ là hồng ngọc ban mai
hóa ra khuôn ngực trời
đã chớm cùng thu muộn

7:03 am 7.8.2020

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.