Archive for the ‘Vũ Thành’ Category

Vũ Thành


Tưởng niệm ca sĩ Mai Hương (1941-2020)

Nhạc và lời: Vũ Thành; Tiếng hát: Mai Hương
ban_ky_am

Nguồn: Hợp Âm Việt

Nhớ bạn

Posted: 04/12/2020 in Âm Nhạc, Mai Hương, Vũ Thành

Vũ Thành


Tưởng niệm ca sĩ Mai Hương (1941-2020)

Nhạc và lời: Vũ Thành; Tiếng hát: Mai Hương
ban_ky_am

Nguồn: Hợp Âm Việt

Vũ Thành

bia_nhac_giac_mo_hoi_huong

Nhạc và lời: Vũ Thành; Tiếng hát: Lệ Thu
ban_ky_am

Nguồn: Hợp âm Việt

Thụy khúc

Posted: 09/08/2013 in Âm Nhạc, Kim Tước, Vũ Thành


 
Nhạc và lời: Vũ Thành
Hòa âm: Lê Văn Khoa
Tiếng hát: Kim Tước
Nguồn: YouTube (hoaimay)

Nhớ bạn

Posted: 18/04/2013 in Âm Nhạc, Quỳnh Giao, Vũ Thành


 
Nhạc và lời: Vũ Thành
Hòa âm: Lê Văn Khoa
Tiếng hát: Quỳnh Giao
Nguồn: YouTube (hoaimay)