Archive for the ‘Quỳnh Giao’ Category

Tưởng niệm ca sĩ Quỳnh Giao (1946-2014)

Nhạc và lời: Lam Tuyền
Tiếng hát: Quỳnh Giao
Nguồn: YouTube

Tưởng niệm cố ca sĩ Quỳnh Giao (1946-2014)

Nhạc và lời: Dương Thiệu Tước
Tiếng hát: Quỳnh Giao
Nguồn: DVD Đêm Ngàn Khơi; YouTube

Thôi Hiệu
Vũ Hoàng Chương dịch

hoang_hac

Nhạc: Cung Tiến; Tiếng hát: Quỳnh Giao

Xưa Hạc Vàng bay vút bóng người,
Nay lầu Hoàng Hạc chút thơm rơi.
Vàng tung cánh hạc đi đi mãi,
Trắng một màu mây vạn vạn đời.
Cây bến Hán Dương còn nắng chiếu,
Cỏ bờ Anh Vũ chẳng ai chơi.
Gần xa, chiều xuống, đâu quê quán?
Đừng giục cơn sầu nữa sóng ơi!

Thôi Hiệu
Vũ Hoàng Chương dịch
(more…)

Nhớ bạn

Posted: 18/04/2013 in Âm Nhạc, Quỳnh Giao, Vũ Thành


 
Nhạc và lời: Vũ Thành
Hòa âm: Lê Văn Khoa
Tiếng hát: Quỳnh Giao
Nguồn: YouTube (hoaimay)