Nhớ bạn

Posted: 18/04/2013 in Âm Nhạc, Quỳnh Giao, Vũ Thành


 
Nhạc và lời: Vũ Thành
Hòa âm: Lê Văn Khoa
Tiếng hát: Quỳnh Giao
Nguồn: YouTube (hoaimay)

Đã đóng bình luận.