Thụy khúc

Posted: 09/08/2013 in Âm Nhạc, Kim Tước, Vũ Thành


 
Nhạc và lời: Vũ Thành
Hòa âm: Lê Văn Khoa
Tiếng hát: Kim Tước
Nguồn: YouTube (hoaimay)

Đã đóng bình luận.