Archive for the ‘Kim Tước’ Category

Phạm Duy

Một chút nhạc của Phạm Duy phổ thơ Nguyễn Thị Thanh Bình như một tưởng tiếc, nhắn nhủ khi nghe tin nhà văn Hàn Song Tường qua đời. (NTTB)


Thiếu nữ bên hoa huệ
Tô Ngọc Vân

Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình; Nhạc: Phạm Duy; Tiếng hát: Kim Tước
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Thụy khúc

Posted: 09/08/2013 in Âm Nhạc, Kim Tước, Vũ Thành


 
Nhạc và lời: Vũ Thành
Hòa âm: Lê Văn Khoa
Tiếng hát: Kim Tước
Nguồn: YouTube (hoaimay)