Nhớ bạn

Posted: 04/12/2020 in Âm Nhạc, Mai Hương, Vũ Thành

Vũ Thành


Tưởng niệm ca sĩ Mai Hương (1941-2020)

Nhạc và lời: Vũ Thành; Tiếng hát: Mai Hương
ban_ky_am

Nguồn: Hợp Âm Việt

Đã đóng bình luận.