Một đời Mẹ ru con

Posted: 21/09/2020 in Âm Nhạc, Khê Kinh Kha, Quỳnh Lan

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Quỳnh Lan
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.