Archive for the ‘Lm. Ân Đức’ Category

Lm. Ân Đức


Christ in the Night
Marc Chagall

Nhạc và lời: Lm. Ân Đức; Trình bày: Đình Bảo
ban_ky_am

Nguồn: Thánh Ca Việt Nam

Linh mục Ân Đức

huy_hieu_nam_thanh_long_thuong_xot

Nhạc và lời: Linh mục Ân Đức; Tiếng hát: Ngọc HyVăn Quang

Bản ký âm PDF

Nguồn bản ký âm và âm bản mp3: Nghe nhạc Thánh ca