Archive for the ‘Văn Quang’ Category

Linh mục Ân Đức

huy_hieu_nam_thanh_long_thuong_xot

Nhạc và lời: Linh mục Ân Đức; Tiếng hát: Ngọc HyVăn Quang

Bản ký âm PDF

Nguồn bản ký âm và âm bản mp3: Nghe nhạc Thánh ca