Xin tỏ Cha cho chúng con

Posted: 08/04/2016 in Âm Nhạc, Lm. Ân Đức, Ngọc Hy, Văn Quang

Linh mục Ân Đức

huy_hieu_nam_thanh_long_thuong_xot

Nhạc và lời: Linh mục Ân Đức; Tiếng hát: Ngọc HyVăn Quang

Bản ký âm PDF

Nguồn bản ký âm và âm bản mp3: Nghe nhạc Thánh ca

Đã đóng bình luận.