Thiên Chúa giàu lòng thương xót

Posted: 23/12/2020 in Âm Nhạc, Lm. Ân Đức, Đình Bảo

Lm. Ân Đức


Christ in the Night
Marc Chagall

Nhạc và lời: Lm. Ân Đức; Trình bày: Đình Bảo
ban_ky_am

Nguồn: Thánh Ca Việt Nam

Đã đóng bình luận.