Archive for the ‘Đình Bảo’ Category

Lm. Ân Đức


Christ in the Night
Marc Chagall

Nhạc và lời: Lm. Ân Đức; Trình bày: Đình Bảo
ban_ky_am

Nguồn: Thánh Ca Việt Nam