Nhớ con yêu

Posted: 08/07/2020 in Âm Nhạc, Huy Liêu, Ngọc Sáng, Nguyễn An Bình, Thơ

Huy Liêu

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Huy Liêu; Tiếng hát: Ngọc Sáng
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.