Thuyền viễn xứ

Posted: 18/01/2021 in Âm Nhạc, Huyền Chi, Lệ Thu, Phạm Duy, Thơ

Phạm Duy


Tưởng niệm ca sĩ Lệ Thu (1943-2021)

Ý Thơ: Huyền Chi; Nhạc: Phạm Duy; Tiếng hát: Lệ Thu
ban_ky_am

Nguồn mp3: TaiNhac123.com; bản ký âm: Sheet Nhạc Piano

Đã đóng bình luận.