Sau chiến tranh

Posted: 13/05/2020 in Âm Nhạc, Lê Văn Ngăn, Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn

Thơ: Lê Văn Ngăn; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tác giả trình bày
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.