Về đây nghe em

Posted: 08/06/2020 in A-Khuê, Âm Nhạc, Trần Quang Lộc, Tuấn Ngọc

Trần Quang Lộc


Tưởng tiếc Nhạc sĩ Trần Quang Lộc (1949-2020)

Thơ: A-Khuê; Nhạc: Trần Quang Lộc; Trình bày: Tuấn Ngọc
ban_ky_am

Nguồn: Hợp âm Việt

Đã đóng bình luận.