Archive for the ‘A-Khuê’ Category

Trần Quang Lộc


Tưởng tiếc Nhạc sĩ Trần Quang Lộc (1949-2020)

Thơ: A-Khuê; Nhạc: Trần Quang Lộc; Trình bày: Tuấn Ngọc
ban_ky_am

Nguồn: Hợp âm Việt