Tiễn biệt Trần Quang Lộc

Posted: 08/06/2020 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn


Nhạc sĩ Trần Quang Lộc (1949-2020)

[ƠN VỀ]*

Về đây. về tới đây rồi
áo the xanh bận guốc cời mộc lên
về đây tâm sự rất bền
hồn cao thả với hàn huyên nhạc trời 
miệng cười về với lộc tươi
ngô khoai hạt lúa phiên đời tứ ân

Hoàng Xuân Sơn
7 tháng 6 năm 2020

* ý từ ca khúc Về Đây Nghe Em của Trần Quang Lộc & A Khuê

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.