Một lời xin

Posted: 08/06/2020 in Thơ, Trang Châu

Trang Châu
Gởi thế hệ trẻ

Xin em
khi nói tiếng xứ người
đừng quên lời xứ mẹ
nhìn giàu sang quê họ
nhớ cảnh khó quê cha.

Xin em
khi sống ở đất hiền
đừng quên người biển khổ
trên thuyền yên bến đỗ
hãy nhớ kẻ phong ba.

Xin em
nơi thời đông tiết giá
đừng quên chúng ta có mặt trời
rực rỡ trên quê hương
trong giòng máu…

Xin em
bước trên đường Tự Do
dưới màu cờ Dân Chủ
em hãy cầm biểu ngữ
và hét thật to
thay cho người bị câm tiếng.

Xin em
hãy nhớ và hãy nhớ
những bàn tay siết chặt hôm nay
là bởi những gì hôm qua đã mất
và cho những gì sẽ thấy lại ở ngày mai.

Trang Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.