Nụ hôn ngày xưa

Posted: 10/02/2021 in Âm Nhạc, Khê Kinh Kha, Xuân Phú

Khê Kinh Kha

Nhạc: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Xuân Phú
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.