Anh ơi đừng khóc

Posted: 28/12/2020 in Âm Nhạc, Hà Thanh (VN), Phan Ni Tấn, Thơ, Đinh Thị Thu Vân

Phan Ni Tấn

Thơ: Đinh Thị Thu Vân; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Hà Thanh (VN)
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.