Archive for the ‘Thanh Trúc’ Category

Mai Phạm

Nhạc: Mai Phạm; Tiếng hát: Thanh Trúc
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

 
Nhạc: Mai Phạm
Thơ: Tạ Bá Thanh
Tiếng hát: Thanh Trúc
Hòa âm: Minh Mẫn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link