Làng ven sông

Posted: 29/08/2011 in Âm Nhạc, Mai Phạm, Tạ Bá Thanh, Thanh Trúc

 
Nhạc: Mai Phạm
Thơ: Tạ Bá Thanh
Tiếng hát: Thanh Trúc
Hòa âm: Minh Mẫn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.