Bông hồng nhỏ

Posted: 26/08/2020 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Mai Phạm, Thục Nguyên

Mai Phạm

Thơ: Thục Nguyên; Nhạc: Mai Phạm; Tiếng hát: Diệu Hiền

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.