Thầm lặng

Posted: 27/01/2021 in Âm Nhạc, Bảo Châu, Khê Kinh Kha, Thơ, Trần Hoa Phương

Khê Kinh Kha

Thơ: Trần Hoa Phương; Nhạc: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Bảo Châu
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.