Archive for the ‘Trần Hoa Phương’ Category

Khê Kinh Kha

Thơ: Trần Hoa Phương; Nhạc: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Bảo Châu
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3